Zenfolio | My Wrexham Wedding | Legal - Polisi Iaith

 

Yn y gorffenol mae 'My Wrexham Wedding' wedi defnyddio'r gymraeg tipyn yn ei marchnata, ond does gennyn ni ddim polisi manwl ar y funud. 

Bydden ni'n edrych i gywiro hwn, ag i wella defnydd o'r Gymraeg yn y busnes dros y flwyddyn nesa.

Rydym ni'n hapus i dderbyn gohebiaeth yn y Gymraeg neu Saesneg, a gall unrhyw un o'n hysbysebwyr defnyddio'r Gymraeg, Saesneg, neu'r ddwy iaith yn ei hysbysebion ar y wefan, neu ar ein tudalen ar Gweplyfr (Facebook).

 

S'mai. Sut wyt ti heddiw?

 

 

 

 

Cysylltwch efo ni yn Gymraeg neu Saesneg

Contact us in Welsh or English